آموزش PHP – متغیرها – جلسه دوم

نویسنده: سحر اسلامی
تاریخ: 2012 - 10 - 01
دسته بندی: PHP برنامه نویسی

متغیر ها ( Variables ) :
در برنامه نویسی از متغیرها برای نمایش یک مقدار استفاده می شود. همان طور که قبلا گفته شد در PHP نام متغیرها با $ آغاز می شود. متغیرها می توانند با یک رشته یا یک عدد مقداردهی شوند:


<?php
 $a = "Alexa";
// متغیر a مقدار رشته ای Alexa را میگیرد
 $b = 6;
// متغیر b  عدد ۶ را بعنوان مقدار میگیرد
 ?>

همان طور که می بینید، بر خلاف اعداد ، رشته ها درون کوتیشن (“) قرار می گیرند . به جای یک مقدار ثابت میتوان از یک معادله هم برای مقداردهی به یک متغیر استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:


<?php
 $a = 3 + 5;
// متغیر a جمع عدد ۳ +۵ را که ۸ می باشد به خود می گیرد
 $b = 6 + $a;
// متغیر b جمع ۶ و محتوای متغیر a را میگیرد که ۱۴ می باشد
 ?>

متغیرها به وسیله نقطه (.) با هم ترکیب می شوند:


<?php
 $a = 1;
 $b = 2;
 $c = $a.$b;
 //// مقدار c الان ۱۲ می باشد زیرا با هم ترکیب شده اند
 $d= $c + 1 ;
 echo $d;
 // اینجا ۱۳ را چاپ خواهد کرد درواقع ۱۲ که محتوای c   می باشد ب ۱ جمع بسته می شود
 $e = "Number";
 $f = $e.$d;
 echo $f;
// اینجا Number13 را چاپ خواهد کرد درواقع عدد ۱۳ با کلمه ی Number جمع زده شده است
 ?>

ترکیب کردن دومتغیر با چاپ کردن جداگانه آنها تفاوت دارد چرا که در اینجا یک متغیر جدید از ترکیب دو متغیر قبل به وجود آمده است.
شما همچنین می توانید از یک رشته به وسیله {} متغیر بسازید . به مثال زیر توجه کنید:


<?php
 $a= "SomeVar";
 $SomeVar= "test";
 echo ${$a};
 ?>

در اینجا test چاپ می شود که مقدار متغیر $SomeVar می باشد. به دلیل استفاده از {} ما توانسته ایم از رشته $a یک متغیر ایجاد کنیم.

برچسب: - -

درباره ی

فارغ التحصیل نرم افزار، مترجم و علاقه مند به طراحی وب

Comments are closed.