عناوین SEO خودکار برای تمام صفحات شما

نویسنده: بابک حبیبی
تاریخ: 2009 - 04 - 29
دسته بندی: SEO سئو , وردپرس

عناوین SEO خودکار برای تمام صفحات شما

بیشتر اوقات عنوان صفحه ی شما یا همون title ,مهمترین چیزی هست که موتورهای جستجو دنبالش می گردند.
بیشتر قالب های بلاگ ها یا همون theme معمولا با یک ترکیب ساده مثل اسم پست و اسم بلاگ شما پایه ریزی می شوند.این معمولا برای یک صفحه ی پست کافی است ولی در مورد صفحات جستجو چطور؟,آرشیو ها , ۴۰۴ ها(صفحه هایی که پیدا نمی شوند)و بقیه صفحات؟
و بعضی از این صفحات بسیار کاربرد دارد برای خوانندگان شما. همه ی ما این را خوب می دانیم که چقدر کمک می کند وقتی ۶ صفحه ی متفاوت از یک سایت باز کنید و بفهمید همه ی این لینک هایی که باز کردید برای همان سایت هست فقط از روی اسم بلاگی که بالای همه ی صفحات هست. و این برای کاربران و خوانندگان شما خیلی کمک می کند که بیاد داشته باشند چه صفحاتی باز کرده اند. کدهای زیر باید مستقیم کپی و پیست copy paste شوند در داخل بلاگ شما برای ساختن عناوین titles های مختلف برای انواع صفحات .

عناوین جدید

در زیر من لیست کردم قالب بندی های جدیدی که عناوین شما برای هر صفحه قرار می گیرد .( عناوین واقعی بعد از _ نشان داده می شود)

 • Home Page – Blog Name | Blog Description
 • Search Results – Search Results for search terms۱۱ Articles | Blog Name
 • ۴۰۴ (Error) Page – Blog Name | 404 Nothing Found
 • Author Archives – Blog Name | Author Archives
 • Single Post – Post Name | Category Name | Blog Name
 • Page – Page Name | Blog Name
 • Category Page – Category Name | Category Description | Blog Name
 • Monthly Archive – Blog Name | Archive | Month, Year
 • Day Archive – Blog Name | Archive | Month Day, Year
 • Tag – Tag Name | Blog name

چگونه به بلاگ خودتان اضافه کنید

در صفحه ی قالبتان theme فایل header.php را انتخاب کنید و دنبال خطهایی بگردید که با این ها شروع می شود

در قالب پیش فرض شبیه این خط باید باشد

 

<title><?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

حالا این خط را پاک کنید و خطهای پایین را جایگزین کنید

<title> <?php if ( is_home() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | <?php bloginfo('description'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_search() ) { ?>Search Results for <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); echo $key; _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?><?php } ?> <?php if ( is_404() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | 404 Nothing Found<?php } ?>
<?php if ( is_author() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | Author Archives<?php } ?>
<?php if ( is_single() ) { ?><?php wp_title(''); ?> | <?php
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name;
?> | <? bloginfo('name'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_page() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | <?php
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name; ?>|<?php wp_title(''); ?><?php } ?>
<?php if ( is_category() ) { ?><?php single_cat_title(); ?> | <?php $category = get_the_category();
echo $category[0]->category_description; ?> | <? bloginfo('name'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_month() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F, Y'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_day() ) { ?><? bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F j, Y'); ?><?php } ?>
<?php if (function_exists('is_tag')) { if ( is_tag() ) { ?><?php single_tag_title("", true); } } ?> | <? bloginfo('name'); ?>
</title>
به همین سادگی تمام شد! امیدوارم برای شما این راهنمایی کاربرد داشته باشد
منبع به زبان انگلیسی :Automatic SEO Titles for All Your Pages 

برچسب: - - - -

درباره ی

بابک حبیبی،دانشجوی لیسانس نرم افزار،برنامه نویس پی اچ پی،طراح وب،یه سری تخصص هم در شبکه و مباحث امنیتی دارم.

Comments are closed.